Tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie: tlmočník sedí

s delegátmi a počúva prejav, ktorý na konci prednesie v inom jazyku, obyčajne na základe

poznámok. Tento spôsob tlmočenia je vhodný na schôdze, pracovné stretnutia , exkurzie atď. stretnutí (pracovné obedy, exkurzie atď.).Rečníkovi, ktorý aspoňže čiastočne ovláda jazyk druhej strany má aj výhodu, že sa počas prekladu už môže rozmýšľať nad odpoveďou.

Simultánne tlmočenie: tlmočník pracuje vo zvukotesnej kabíne s minimálne jedným kolegom. Rečník v zasadacej miestnosti hovorí

do mikrofónu, tlmočník ho počúva cez slúchadlá

s mikrofónom a informácie, ktoré podáva,

takmer simultánne tlmočí. Delegáti v zasadacej

miestnosti si podľa toho, v akom jazyku si ho

chcú vypočuť, vyberú konkrétny kanál.

Chuchotage -tlmočenie šeptom:

je forma

simultánneho tlmočenia, pri ktorom tlmočník sedí (alebo stojí) medzi delegátmi a tlmočí

priamo do ucha jedného – dvoch poslucháčov, vo väčšine prípadov bez akéhokoľvek

tlmočníckeho vybavenia.