Preklady do taliančiny

Viacoborová profesionálna príprava, života v bývalom Československu a teraz cez dvadsať rokov života a práce v Taliansku sú základ pre preklady do taliančiny na vysokej profesionálnej úrovni. Neustály profesionálny kontakt s realitou týchto troch krajín spolu a k tomu cenné skúsenosti z praxe počas tlmočenia, to je moje know-how a záruka špičkovej kvality a profesionálnej úrovne a lokalizácie prekladov z akéhokoľvek oboru.

Pri prekladoch pracujem s najmodernejšou informačnou technológiou a so softwarom CAT (computer-aided translation), ktorý umožňuje zjednotiť terminológiu a využívať prekladovú pamäť.

obchodné- právne finančné preklady

preklady finančných, auditorných textov,účtovné závierky,firemné výpisy , spoločenské zmluvy, , právne dokumenty, podanie žaloby ,exekútorský príkaz, patenty.

úradné preklady

osobné dokumenty rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov, vysvedčenie, osvedčenie, výučný list, diplom opatrené tlmočníckou doložkou a podľa potreby aj apostilou.

 

Lekárske preklady zdravotníctvo farmaceutický priemysel

preklady príbalových letákov, lekárskej správy, informačné brožúry , manuály k medicínskym a stomatologickým nástroje a potreby , bezpečnostné listy

Technické preklady

Manuály pre používateľa , návody na používanie a údržbu strojárenský, automobilový priemysel, obrábanie, odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia a ekológia,

Preklady slovenčina, taliančina, čeština za výhodné ceny

Osvedčenie súdneho tlmočníka pri súde Taliansko