Cena za neodborný preklad ?

Štúdia, ktorú vypracovala Európska komisia popisuje metódy na vyrátanie výdavkov spojených so zle zhotoveným prekladom, následkov pre občana aj pre podnik z chýb alebo neistoty právneho výkladu

Štúdia jasne dokazuje, že potreba kvalitne zhotoveného prekladu je dôležitá a vynaložené výdavky sa oplatia.

Investovať do kvality znamená nielen kontrolu kvality počas prekladania, ale aj odbornú špecificku prípravu a neustále vzdelávanie prekladateľa, využívanie prekladateľských nástrojov (CAT), špecifickych pomôcok na vyhľadávanie správnej terminológie atď., to sú dôležité investície, ktoré zaručujú, že táto kvalita bude odovzdaná aj zákazníkovi.

Opravovať chyby je oveľa drahšie než dobre odvedená práca. A dobre odvedenú prácu môže vykonať iba profesionálne pripravený prekladateľ, ktorý splňuje horeuvedené predpoklady.

Zvýšiť kvalitu znamená znížiť výdavky vyplývajúce z nekvalitnej práce. Náklady na opravu zle urobeného prekladu dosahujú 25 % – 40 % celkových výdavkov a zahrňujú nie len náklady na jeho opravu, ale aj náklady na nápravu prípadných dôsledkov, cenu za nové výtlačky brožúr a manuálov a cenu za stratu imidžu.

Uverejnené v Senza categoria
Najnovšie články