Tlumočení

Konsekutívní tlumočení:

Tlumočník sedí mezi účastníky jednání a poslouchá projev, který nakonec přednese v jiném jazyce. Obvykle si během projevu dělá poznámky. Používá se např. při odborných zasedáních, pracovních obědech, v případě malých skupin a služebních cest, exkurzí. Řečníkovi, který alespoň částečně ovládá jazyk druhé strany dává zároveň i výhodu, že se během překladu už může zamýšlet nad svou odpovědí.

Simultánní tlumočení:

tlumočník pracuje ve zvukotěsné kabině a minimálně s jedním kolegou s kterým se střídá. Řečník v zasedací místnosti hovoří do mikrofonu, tlumočník jej slyší ze sluchátek s mikrofonem a informace řečníka téměř simultánně tlumočí. Delegáti v zasedací místnosti si zvolí kanál podle toho, jaký jazyk chtějí ze sluchátek slyšet.

Chuchotage -tlumočení šeptem:

je formou simultánního tlumočení při kterém tlumočník sedí (nebo stojí) mezi delegáty a tlumočí polohlasně pouze pro jednoho -dva účastníky , většinou bez dalšího tlumočnického vybavení.