Profil

Pracuji jako profesionální tlumočník a překladatel na plný úvazek již od roku 1992 v jazykových kombinacích italština –čeština – slovenština.

Jsem rodilým mluvčím českého, slovenského a po 25-ti letech činnosti v Itálii také italského jazyka. Jsem registrovaná jako tlumočník a překladatel při Městském soudu v Boloni, při Obchodní komoře v Boloni a jako externí tlumočník České Ambasády v Římě.

Odborná příprava v oblasti zdravotnictví a medicíny, i práva.

Záruka profesionality, přesnosti a všech výhod kontaktu napřímo.

Odborná příprava

Po maturitě na Střední zdravotnické škole Nový Jičín jsem po pěti letech práce v oboru pokračovala ve studiu na Palackého Univerzitě v Olomouci specializace v oboru psychopedagogia.

V prvých letech po získaní vysokoškolského diplomu jsem byla zaměstnána na Středním odborném učilišti Zbrojovka Vsetín kde jsem mala možnost obohatit své profesionální vědomosti i v oboru strojírenství. Absolvovala jsem také tříletý večerní kurz italštiny na jazykové škole ve Zlíně, zakončený závěrečnou zkouškou.

Od roku 1989 žiji v Itálii a práce tlumočníka- předkladatele se stala mým povoláním – nejprve na částečný a od roku 1992 na plný úvazek na živnostenský list.

Od roku 1998 jsem zaregistrovaná jako soudní tlumočník na, češtinu slovenštinu a italštinu při Městském soudu v Bologni, od r. 1999 jsem i na seznamu znalců při Obchodní komoře v Bologni jako překladatelka a tlumočnice pro češtinu, slovenštinu a italštinu , od roku 2010 pracuji jako externí překladatel Českého velvyslanectví v Říme.

Víceoborová odborná příprava, dvacet let života v bývalém Československu a více než dvacet let života a práce v Itálii , neustály kontakt s realitou těchto třech zemí společně s cennými zkušenostmi získanými v praxi, to je moje know-how a přidaná hodnota, které jsou zárukou špičkové kvality a profesionální úrovně mé práce.