Překlady

Víceoborová odborná příprava, dvacet let života v bývalém Československu a více než dvacet let života a práce v Itálii , neustály kontakt s realitou těchto třech zemí společně s cennými zkušenostmi získanými v praxi, to je moje know-how a přidaná hodnota, které jsou zárukou špičkové kvality a profesionální úrovně překladů a jejich lokalizace z jakéhokoliv oboru.

Při práci na překladech pracuji s nejmodernějšíinformační technologií a se softwarem CAT (computer-aided translation), který umožňuje sjednotit terminologii a využívat překladovou paměť.

Obchodní- právní – finanční překlady

Finanční, texty,audity, účetní uzávěrky, výroční zprávy, firemní výpisy, společenské smlouvy, , právní dokumenty, žalobní příkaz, ,exekuční příkaz, patentová přihláška.

Osobní dokumenty rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů, vysvědčení, osvědčení, výuční list, diplom s tlumočnickou doložkou a podle potřeby i apostilou.

Medicína- zdravotnictví – farmaceutický průmysl.

Překlady příbalových letáků, lékařské zprávy, informační brožury , manuály k medicínským a stomatologickým nástrojům a potřebám , bezpečnostní listy

Strojírenství

Překlady technické manuály pro uživatele z oblasti strojírenství, automobilové výroby, obráběcích strojů, ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství a ekologie

překlady, italština, čeština slovenština za výhodné ceny