PŘEKLADY

Překladatelské služby na plný úvazek čeština-italština od roku 1992. Soudní tlumočník s registrací při Městském soudu v Boloni a při Obchodní komoře v Boloni , jako externí tlumočník České Ambasády v Římě. Odborná příprava v oblasti zdravotnictví a medicíny, i práva. Záruka profesionality, přesnosti a všech výhod kontaktu napřímo.

OBCHODNÍ KONTAKTY V ITÁLII

Zahraniční zastoupení pro vaši firmu s minimálními náklady Služby pro české firmy, které chtějí navázat nové anebo rozšířit stávající aktivity s Itálií.
TLUMOČENÍ

Tlumočnické služby na plný úvazek čeština-italština od roku 1992.
Obchodní, simultánní a konsekutivní tlumočení, chuchotage.
Záruka profesionality, přesnosti a všech výhod kontaktu napřímo.