Překlady pro Evropskou Unii

Pro překlady prováděné pro Evropskou komisi platí stejné základní zásady jako pro jakýkoli jiný překlad (překlad musí vystihovat smysl originálu, nesmí obsahovat věci navíc ani nesmí vynechat věty či odstavce originálu, musí být gramaticky správný, bez překlepů a nesmí působit dojmem překladu, ale původního textu).
Překlad musí být připraven ke zveřejnění, tj. nesmí obsahovat žádné poznámky překladatele,pasáže s odlišnou barvou písma oproti originálu apod. Na druhou stranu musí být v překladu správně uvedena všechna čísla, jména, názvy institucí a funkcí a poznámky pod čarou.Případné zásadní dotazy k překladu (např. ohledně chybějícího referenčního dokumentu) je
nutno vyřešit před dokončením překladu.
Kromě těchto obecných zásad musí překlady pro Evropskou komisi splňovat další kritéria.
Jelikož se po zveřejnění stanou nedílnou součástí obrovského souboru právních a politických dokumentů EU, musí dodržovat terminologii, která se vyvinula během překladu acquis communautaire (primárního i sekundárního práva EU) –

Informazioni su

Mi presento: sono Magdalena Legerskà in Brighetti e sono traduttrice professionale di ceco, italiano e slovacco, nonché interprete di conferenza. Legerska.it è il mio brand che mi rappresenta, anche perché mio cognome non è difficile ricordarlo. Ma Legerska.it è anche il mio biglietto da visita, perché per i miei clienti rappresenta il sinonimo di puntualità, precisione, accuratezza e professionalità supportata dalle referenze. Dal 1992 lavoro come traduttore ceco freelance e come interprete di conferenza. Le mie lingue di lavoro sono italiano ceco e slovacco. CZ Něco o mně: Jmenuji se Magdalena Legerskà provdaná Brighetti a od roku 1992 pracuji jako profesionální překladatel a tlumočník v Itálii. Mám registraci jako soudní tlumočník při soudu v Boloni a jsem zapsaná v seznamu tlumočníků Velvyslanectví České Republiky v Římě. Legerská je také můj brand a synonymum profesionální kvality a odbornosti zhotovených překladů. SK Niečo o mne: Volám sa Magdalena Legerská, vydatá Brighetti a od roku 1992 pracujem ako profesionálny prekladateľ a tlmočník v Taliansku. Mám registráciu ako súdny tlmočník pri súdu v Bologni a som zapísaná v zozname tlmočníkov Veľvyslanectva Českej republiky v Ríme. Legerská je tiež môj brand, a synonymum profesionálnej kvality a odbornosti zhotovených prekladov.

Pubblicato in Senza categoria
Un commento su “Překlady pro Evropskou Unii
  1. Magdalena Legerska ha detto:

    Consiglio questa interessante lettura in particolare a colui che inizia a con il mestiere del traduttore dal ceco italiano e/o dall’italiano al ceco come professione.