istruzioni per le traduzioni in ceco

https://isap.vlada.cz/dul/pokyny.nsf/adf221542dd3551fc12579a4004a5009/005371b33fe9a03680256d050030df01?OpenDocument

Informazioni su

Mi presento: sono Magdalena Legerskà in Brighetti e sono traduttrice professionale di ceco, italiano e slovacco, nonché interprete di conferenza. Legerska.it è il mio brand che mi rappresenta, anche perché mio cognome non è difficile ricordarlo. Ma Legerska.it è anche il mio biglietto da visita, perché per i miei clienti rappresenta il sinonimo di puntualità, precisione, accuratezza e professionalità supportata dalle referenze. Dal 1992 lavoro come traduttore ceco freelance e come interprete di conferenza. Le mie lingue di lavoro sono italiano ceco e slovacco. CZ Něco o mně: Jmenuji se Magdalena Legerskà provdaná Brighetti a od roku 1992 pracuji jako profesionální překladatel a tlumočník v Itálii. Mám registraci jako soudní tlumočník při soudu v Boloni a jsem zapsaná v seznamu tlumočníků Velvyslanectví České Republiky v Římě. Legerská je také můj brand a synonymum profesionální kvality a odbornosti zhotovených překladů. SK Niečo o mne: Volám sa Magdalena Legerská, vydatá Brighetti a od roku 1992 pracujem ako profesionálny prekladateľ a tlmočník v Taliansku. Mám registráciu ako súdny tlmočník pri súdu v Bologni a som zapísaná v zozname tlmočníkov Veľvyslanectva Českej republiky v Ríme. Legerská je tiež môj brand, a synonymum profesionálnej kvality a odbornosti zhotovených prekladov.

Pubblicato in Senza categoria