Consigli per le traduzioni

ioDopo le ore passate con lo sguardo e la concentrazione sul testo delle traduzioni che c’è di meglio che il trekking con la giornata di sole d’autunno? Fa bene al corpo e purifica la mente! Oltre le traduzioni cominciamo a prendersi cura anche di noi stessi.  Almeno per il week-end!

Informazioni su

Kdo jsem: Magdalena Legerskà provdaná Brighetti (ová) Od roku 1992 žiju v Itálii kde pracuji jako profesionální překladatel a tlumočník na živnostenský list. Jsem registrovaný soudní tlumočník při soudu v Boloni a jsem zapsaná v seznamu tlumočníků Velvyslanectví České Republiky v Římě. Legerská je moje příjmení a také můj brand, synonymum profesionální kvality a odbornosti mnou osobně zhotovených překladů, kvality, kterou potvrzují roky práce v oboru tlumočení a překlady v Itálii a doporučení od spokojených zákazníků.

Pubblicato in traduzioni italiano ceco