Překlady pro Evropskou Unii

Pro překlady prováděné pro Evropskou komisi platí stejné základní zásady jako pro jakýkoli jiný překlad (překlad musí vystihovat smysl originálu, nesmí obsahovat věci navíc ani nesmí vynechat věty či odstavce originálu, musí být gramaticky správný, bez překlepů a nesmí působit dojmem překladu, ale původního textu).
Překlad musí být připraven ke zveřejnění, tj. nesmí obsahovat žádné poznámky překladatele,pasáže s odlišnou barvou písma oproti originálu apod. Na druhou stranu musí být v překladu správně uvedena všechna čísla, jména, názvy institucí a funkcí a poznámky pod čarou.Případné zásadní dotazy k překladu (např. ohledně chybějícího referenčního dokumentu) je
nutno vyřešit před dokončením překladu.
Kromě těchto obecných zásad musí překlady pro Evropskou komisi splňovat další kritéria.
Jelikož se po zveřejnění stanou nedílnou součástí obrovského souboru právních a politických dokumentů EU, musí dodržovat terminologii, která se vyvinula během překladu acquis communautaire (primárního i sekundárního práva EU) -

Pubblicato in Senza categoria
Un commento su “Překlady pro Evropskou Unii
  1. Consiglio questa interessante lettura in particolare a colui che inizia a con il mestiere del traduttore dal ceco italiano e/o dall’italiano al ceco come professione.

Italy Czech Slovakia